بیوگرافی کامل رضا آحادی

متن کامل بیوگرافی رضا آحادی

«رضا آحادی» در آثاری همچون «رخ دیوانه»، «ما همه گناهکاریم»، «عصر پاییزی»، «چک برگشتی»، «گیرنده»، «راه بهشت»، «ملکوت»، «عملیات 125 (فصل دوم)»، «زادبوم»، «سنتوری»، «شهرآشوب»، «مکس»، «نان، عشق، موتور 1000» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا آحادی

«رضا آحادی» در آثاری همچون «رخ دیوانه»، «ما همه گناهکاریم»، «عصر پاییزی»، «چک برگشتی»، «گیرنده»، «راه بهشت»، «ملکوت»، «عملیات 125 (فصل دوم)»، «زادبوم»، «سنتوری»، «شهرآشوب»، «مکس»، «نان، عشق، موتور 1000» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا آحادی