بیوگرافی کامل علی قاسمی

متن کامل بیوگرافی علی قاسمی

«علی قاسمی» در آثاری همچون «ممنوعه»، «شهرزاد (فصل سوم)»، «در سکوت»، «مصایب دوشیزه»، «چپ دست»، «شرایط خاص»، «صخره سبز»، «نفس گرم»، «از بلور خون»، «مرز»، «رنگ شب»، «این فیلم نباید دیده بشه»، «یک وجب از آسمان»، «فرزند خاک»، «مرثیه برف» به عنوان «بازیگر»، «دستیار اول کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار صحنه»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات»، «دستیار صدا»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی قاسمی

«علی قاسمی» در آثاری همچون «ممنوعه»، «شهرزاد (فصل سوم)»، «در سکوت»، «مصایب دوشیزه»، «چپ دست»، «شرایط خاص»، «صخره سبز»، «نفس گرم»، «از بلور خون»، «مرز»، «رنگ شب»، «این فیلم نباید دیده بشه»، «یک وجب از آسمان»، «فرزند خاک»، «مرثیه برف» به عنوان «بازیگر»، «دستیار اول کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار صحنه»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات»، «دستیار صدا»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.6
1396
8.1
1396
7.0
1394
6.8
1385
5.7
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1372
0.0
1360
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1386
7.0
1386
7.0
1383
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی قاسمی