بیوگرافی کامل هوشنگ نوری

متن کامل بیوگرافی هوشنگ نوری

«هوشنگ نوری» در آثاری همچون «قصه دل‌ها»، «سربازهای جمعه»، «فریاد»، «مرسدس»، «سلطان»، «جهنم سبز»، «دلار»، «مرگ پلنگ»، «تاراج»، «برزخی‌ها»، «پنجمین سوار سرنوشت»، «سفر پرماجرا»، «گروگان»، «طوبی»، «سایه‌های غم»، «خبرچین»، «بگذار زندگی کنم»، «بی تو هرگز» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار صدابردار»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدوین» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی هوشنگ نوری

«هوشنگ نوری» در آثاری همچون «قصه دل‌ها»، «سربازهای جمعه»، «فریاد»، «مرسدس»، «سلطان»، «جهنم سبز»، «دلار»، «مرگ پلنگ»، «تاراج»، «برزخی‌ها»، «پنجمین سوار سرنوشت»، «سفر پرماجرا»، «گروگان»، «طوبی»، «سایه‌های غم»، «خبرچین»، «بگذار زندگی کنم»، «بی تو هرگز» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار صدابردار»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدوین» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1385
6.9
1382
7.1
1377
7.2
1376
7.1
1375
7.0
1374
0.0
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1368
6.8
1363
7.0
1361
7.0
1359
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1374
7.0
1367
0.0
1367
7.0
1366
7.0
1366
7.0
1365
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1372
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های هوشنگ نوری