بیوگرافی کامل حسن کاظمیان

متن کامل بیوگرافی حسن کاظمیان

«حسن کاظمیان» در آثاری همچون «پنجمین سوار سرنوشت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسن کاظمیان

«حسن کاظمیان» در آثاری همچون «پنجمین سوار سرنوشت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1359
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسن کاظمیان

آخرین مشارکت های کاربران