بیوگرافی کامل مهشاد مخبری

متن کامل بیوگرافی مهشاد مخبری

«مهشاد مخبری» در آثاری همچون «خالتور»، «دوچرخه‌ها، پدرها، سیگارها»، «وقتی همه خوابیم»، «انتخاب»، «سگ‌کشی»، «شهرت»، «کوچه پاییز»، «آن سوی رودخانه» به عنوان «بازیگر»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهشاد مخبری

«مهشاد مخبری» در آثاری همچون «خالتور»، «دوچرخه‌ها، پدرها، سیگارها»، «وقتی همه خوابیم»، «انتخاب»، «سگ‌کشی»، «شهرت»، «کوچه پاییز»، «آن سوی رودخانه» به عنوان «بازیگر»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهشاد مخبری

آخرین مشارکت های کاربران