بیوگرافی کامل جلال فاطمی

متن کامل بیوگرافی جلال فاطمی

«جلال فاطمی» در آثاری همچون «پیچ جاده نمناک»، «ترور خاموش»، «درساژ»، «دیوار به دیوار»، «بیست و یک روز بعد»، «تاریکی شب روشنایی روز»، «آنها»، «روباه»، «خسته نباشید»، «بچگیتو فراموش نکن»، «نخودی» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی جلال فاطمی

«جلال فاطمی» در آثاری همچون «پیچ جاده نمناک»، «ترور خاموش»، «درساژ»، «دیوار به دیوار»، «بیست و یک روز بعد»، «تاریکی شب روشنایی روز»، «آنها»، «روباه»، «خسته نباشید»، «بچگیتو فراموش نکن»، «نخودی» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های جلال فاطمی