بیوگرافی کامل عباس احمدی‌مطلق

متن کامل بیوگرافی عباس احمدی‌مطلق

«عباس احمدی‌مطلق» در آثاری همچون «مارموز»، «رقص پا»، «کمدی انسانی»، «فرش باد»، «آن سوی رودخانه»، «رفیق بد»، «‌مخترع‌ 2001»، «چمدان»، «شهر موش‌ها»، «مقاومت» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «سرمایه‌گذار»، «مدیر تولید»، «تدوین‌گر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عباس احمدی‌مطلق

«عباس احمدی‌مطلق» در آثاری همچون «مارموز»، «رقص پا»، «کمدی انسانی»، «فرش باد»، «آن سوی رودخانه»، «رفیق بد»، «‌مخترع‌ 2001»، «چمدان»، «شهر موش‌ها»، «مقاومت» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «سرمایه‌گذار»، «مدیر تولید»، «تدوین‌گر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.8
1396
7.0
1395
6.7
1395
7.2
1381
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
6.9
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
1370
7.0
1365
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1364
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1365
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1365
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عباس احمدی‌مطلق

آخرین مشارکت های کاربران