بیوگرافی کامل محمد آفریده

متن کامل بیوگرافی محمد آفریده

«محمد آفریده» در آثاری همچون «یک خانواده محترم»، «طبیعت نیمه‌جان»، «گره»، «پوسته»، «عاشقانه»، «یک شب یک غریبه»، «رابطه پنهانی»، «بازگشت قهرمان»، «هشت‌ و‌ نیم شب»، «گارد ویژه»، «خاله سوسکه»، «نزدیک تر از آشنا»، «باغ قرمز»، «فصل باران های موسمی»، «سفر مرگ»، «دیگری»، «آناهیتا»، «صندلی خالی»، «ستایش» به عنوان «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «مجری طرح»، «دستیار کارگردان»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد آفریده

«محمد آفریده» در آثاری همچون «یک خانواده محترم»، «طبیعت نیمه‌جان»، «گره»، «پوسته»، «عاشقانه»، «یک شب یک غریبه»، «رابطه پنهانی»، «بازگشت قهرمان»، «هشت‌ و‌ نیم شب»، «گارد ویژه»، «خاله سوسکه»، «نزدیک تر از آشنا»، «باغ قرمز»، «فصل باران های موسمی»، «سفر مرگ»، «دیگری»، «آناهیتا»، «صندلی خالی»، «ستایش» به عنوان «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «مجری طرح»، «دستیار کارگردان»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.7
1392
0.0
1392
0.0
1391
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1374
0.0
1373
7.0
1371
7.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1365
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
0.0
1388
7.0
1388
5.0
1388
7.0
1388
6.8
1388
6.9
1388
7.0
1387
7.0
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد آفریده

آخرین مشارکت های کاربران