بیوگرافی کامل سهند ترابی

Sahand Torabi

متولد: 26 اردیبهشت 1362

متن کامل بیوگرافی سهند ترابی

«سهند ترابی» در آثاری همچون «قندون جهیزیه»، «رگ خواب»، «چاقی»، «حلقه های ازدواج»، «پریدخت»، «عصر روز دهم» به عنوان «سرمایه‌گذار»، «مجری طرح»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز»، «دستیار چهره‌پردازی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سهند ترابی

«سهند ترابی» در آثاری همچون «قندون جهیزیه»، «رگ خواب»، «چاقی»، «حلقه های ازدواج»، «پریدخت»، «عصر روز دهم» به عنوان «سرمایه‌گذار»، «مجری طرح»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز»، «دستیار چهره‌پردازی» حضور داشته است.

جوایز سهند ترابی
جوایز سهند ترابی
جوایز سهند ترابی
سهند ترابی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.3
1,348,735,900 (تومان)
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.3
1394
5.3
1,348,735,900 (تومان)
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.3
1394
0.0
1393
5.3
1,348,735,900 (تومان)
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1388
0.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سهند ترابی