بیوگرافی کامل شهرام پوراسد

متن کامل بیوگرافی شهرام پوراسد

«شهرام پوراسد» در آثاری همچون «ستایش 3»، «رنج و سرمستی»، «کاغذ خروس نشان»، «چیزی شبیه معجزه»، «18- (منفی هیجده)»، «آبی مثل دریا»، «شهرت»، «فرار بزرگ»، «لاک پشت»، «شیرین و فرهاد»، «آخرین شناسایی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شهرام پوراسد

«شهرام پوراسد» در آثاری همچون «ستایش 3»، «رنج و سرمستی»، «کاغذ خروس نشان»، «چیزی شبیه معجزه»، «18- (منفی هیجده)»، «آبی مثل دریا»، «شهرت»، «فرار بزرگ»، «لاک پشت»، «شیرین و فرهاد»، «آخرین شناسایی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شهرام پوراسد

آخرین مشارکت های کاربران