بیوگرافی کامل علی مرادی

متن کامل بیوگرافی علی مرادی

«علی مرادی» در آثاری همچون «رهایم نکن»، «آتش بس2»، «رسوایی»، «یکی از ما دو نفر»، «آدمکش»، «پارک وی»، «اخراجی‌ها»، «سجاده آتش»، «عاشق کوچک»، «لیسانسه‌ها»، «جامه‌دران»، «اشنوگل»، «روزهای نارنجی»، «تلفن همراه رییس جمهور»، «اکباتان»، «دخترک کنار مرداب»، «مامان بهروز منو زد»، «مروارید»، «شکار روباه»، «بازنده» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات»، «گروه تولید»، «دستیار نورپرداز» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی مرادی

«علی مرادی» در آثاری همچون «رهایم نکن»، «آتش بس2»، «رسوایی»، «یکی از ما دو نفر»، «آدمکش»، «پارک وی»، «اخراجی‌ها»، «سجاده آتش»، «عاشق کوچک»، «لیسانسه‌ها»، «جامه‌دران»، «اشنوگل»، «روزهای نارنجی»، «تلفن همراه رییس جمهور»، «اکباتان»، «دخترک کنار مرداب»، «مامان بهروز منو زد»، «مروارید»، «شکار روباه»، «بازنده» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات»، «گروه تولید»، «دستیار نورپرداز» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
5.3
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.2
1396
7.0
1390
6.8
1390
7.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
0.0
1391
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی مرادی