بیوگرافی کامل حشمت‌الله آرمیده

متن کامل بیوگرافی حشمت‌الله آرمیده

«حشمت‌الله آرمیده» در آثاری همچون «از میان سایه‌ها»، «آخرین شب سال»، «چشم»، «ورود زنده‌ها ممنوع»، «سفر مرگ»، «آوای نقاره‌‌ها»، «چاه دیو»، «راه آبی ابریشم»، «دل خون»، «پاتو زمین نذار»، «صبح روز هفتم»، «طاووس های بی پر»، «احضار شدگان»، «چهار انگشتی»، «بانوی من»، «رز زرد»، «عطش»، «عزیزم من کوک نیستم»، «بوی بهشت»، «آبی»، «چشم عقاب»، «شاهرگ»، «روزی که خواستگار آمد»، «فرار از جهنم»، «معجزه خنده»، «عشق گمشده»، «سفر پرماجرا»، «فردا روز دیگری است»، «حمله به H-3»، «منطقه ممنوع»، «نرگس» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حشمت‌الله آرمیده

«حشمت‌الله آرمیده» در آثاری همچون «از میان سایه‌ها»، «آخرین شب سال»، «چشم»، «ورود زنده‌ها ممنوع»، «سفر مرگ»، «آوای نقاره‌‌ها»، «چاه دیو»، «راه آبی ابریشم»، «دل خون»، «پاتو زمین نذار»، «صبح روز هفتم»، «طاووس های بی پر»، «احضار شدگان»، «چهار انگشتی»، «بانوی من»، «رز زرد»، «عطش»، «عزیزم من کوک نیستم»، «بوی بهشت»، «آبی»، «چشم عقاب»، «شاهرگ»، «روزی که خواستگار آمد»، «فرار از جهنم»، «معجزه خنده»، «عشق گمشده»، «سفر پرماجرا»، «فردا روز دیگری است»، «حمله به H-3»، «منطقه ممنوع»، «نرگس» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حشمت‌الله آرمیده

آخرین مشارکت های کاربران