بیوگرافی کامل حشمت‌الله آرمیده

متن کامل بیوگرافی حشمت‌الله آرمیده

«حشمت‌الله آرمیده» در آثاری همچون «از میان سایه‌ها»، «آخرین شب سال»، «چشم»، «ورود زنده‌ها ممنوع»، «چاه دیو»، «سفر مرگ»، «آوای نقاره‌‌ها»، «راه آبی ابریشم»، «دل خون»، «پاتو زمین نذار»، «صبح روز هفتم»، «طاووس های بی پر»، «احضار شدگان»، «چهار انگشتی»، «عطش»، «بانوی من»، «رز زرد»، «عزیزم من کوک نیستم»، «بوی بهشت»، «آبی»، «چشم عقاب»، «شاهرگ»، «فرار از جهنم»، «معجزه خنده»، «روزی که خواستگار آمد»، «عشق گمشده»، «سفر پرماجرا»، «فردا روز دیگری است»، «منطقه ممنوع»، «حمله به H-3»، «نرگس» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حشمت‌الله آرمیده

«حشمت‌الله آرمیده» در آثاری همچون «از میان سایه‌ها»، «آخرین شب سال»، «چشم»، «ورود زنده‌ها ممنوع»، «چاه دیو»، «سفر مرگ»، «آوای نقاره‌‌ها»، «راه آبی ابریشم»، «دل خون»، «پاتو زمین نذار»، «صبح روز هفتم»، «طاووس های بی پر»، «احضار شدگان»، «چهار انگشتی»، «عطش»، «بانوی من»، «رز زرد»، «عزیزم من کوک نیستم»، «بوی بهشت»، «آبی»، «چشم عقاب»، «شاهرگ»، «فرار از جهنم»، «معجزه خنده»، «روزی که خواستگار آمد»، «عشق گمشده»، «سفر پرماجرا»، «فردا روز دیگری است»، «منطقه ممنوع»، «حمله به H-3»، «نرگس» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حشمت‌الله آرمیده

آخرین مشارکت های کاربران