بیوگرافی کامل رضا اکبری

متن کامل بیوگرافی رضا اکبری

«رضا اکبری» در آثاری همچون «شور شیرین»، «شاهزاده ایرانی»، «دو نفر و نصفی»، «بال‌های سپید»، «چ»، «ازدواج در وقت اضافه»، «ملک سلیمان نبی (ع)»، «از ما بهترون»، «راه آبی ابریشم» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا اکبری

«رضا اکبری» در آثاری همچون «شور شیرین»، «شاهزاده ایرانی»، «دو نفر و نصفی»، «بال‌های سپید»، «چ»، «ازدواج در وقت اضافه»، «ملک سلیمان نبی (ع)»، «از ما بهترون»، «راه آبی ابریشم» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.1
1389
0.0
1384
5.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1377
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1388
5.0
1387
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا اکبری