بیوگرافی کامل رضا عبدی

متن کامل بیوگرافی رضا عبدی

«رضا عبدی» در آثاری همچون «کتونی سفید»، «تهران روزگار نو»، «مردی از جنس بلور»، «پشت دیوار شب»، «زن امروز»، «سفر جادویی»، «هی جو»، «کفش‌های میرزا‌نوروز»، «بر فراز آسمانها»، «قرار بزرگ»، «قصه شب»، «جهنم + من»، «اعجوبه‌ها»، «آبشار طلا»، «فاتح دل‌ها»، «میعادگاه خشم»، «یک خوشگل و 1000 مشکل»، «یک مرد و یک شهر»، «آتشپاره شهر»، «مردان خشن»، «عشقی‌ها»، «نعره طوفان»، «مردی از جنوب شهر»، «ارادتمند شما عزراییل»، «یاقوت سه چشم»، «معجزه قلب‌ها»، «قصر زرین»، «دنیای پر امید»، «سلطان قلبها»، «نسیم عیار»، «عمو سبزی‌فروش»، «آهنگ دهکده»، «عسل تلخ»، «آفت زندگی یا مرفین»، «دوستان یکرنگ»، «آیینه تاکسی»، «واریته بهار»، «معصوم»، «روزی که خواستگار آمد» به عنوان «بازیگر»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا عبدی

«رضا عبدی» در آثاری همچون «کتونی سفید»، «تهران روزگار نو»، «مردی از جنس بلور»، «پشت دیوار شب»، «زن امروز»، «سفر جادویی»، «هی جو»، «کفش‌های میرزا‌نوروز»، «بر فراز آسمانها»، «قرار بزرگ»، «قصه شب»، «جهنم + من»، «اعجوبه‌ها»، «آبشار طلا»، «فاتح دل‌ها»، «میعادگاه خشم»، «یک خوشگل و 1000 مشکل»، «یک مرد و یک شهر»، «آتشپاره شهر»، «مردان خشن»، «عشقی‌ها»، «نعره طوفان»، «مردی از جنوب شهر»، «ارادتمند شما عزراییل»، «یاقوت سه چشم»، «معجزه قلب‌ها»، «قصر زرین»، «دنیای پر امید»، «سلطان قلبها»، «نسیم عیار»، «عمو سبزی‌فروش»، «آهنگ دهکده»، «عسل تلخ»، «آفت زندگی یا مرفین»، «دوستان یکرنگ»، «آیینه تاکسی»، «واریته بهار»، «معصوم»، «روزی که خواستگار آمد» به عنوان «بازیگر»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1377
7.0
1375
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا عبدی