بیوگرافی کامل حسین قورچیان

Hosein Ghoorchian

در: ایران ، تهران ، تهران

متن کامل بیوگرافی حسین قورچیان

حسین قورچیان، فعالیت در عرصه سینما را از اوایل دهه هشتاد با فعالیت در گروه صدا آغاز کرد و پس از تجربه‌اندوزی به سمت طراحی، ترکیب و صدا گذاری رفت. او تاکنون موفق به کسب جوایز متعدد داخلی و خارجی بسیاری برای صداگذاری فیلم‌های کوتاه و بلند شده است.

متن کامل بیوگرافی حسین قورچیان

حسین قورچیان، فعالیت در عرصه سینما را از اوایل دهه هشتاد با فعالیت در گروه صدا آغاز کرد و پس از تجربه‌اندوزی به سمت طراحی، ترکیب و صدا گذاری رفت. او تاکنون موفق به کسب جوایز متعدد داخلی و خارجی بسیاری برای صداگذاری فیلم‌های کوتاه و بلند شده است.

جوایز حسین قورچیان
جوایز حسین قورچیان
جوایز حسین قورچیان
حسین قورچیان در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1395
7.2
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
0.0
اکران نشده
0.0
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
7.0
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1389
7.7
1384
0.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1382
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسین قورچیان