بیوگرافی کامل فاطمه داوری

متن کامل بیوگرافی فاطمه داوری

«فاطمه داوری» در آثاری همچون «پنجشنبه آخر ماه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فاطمه داوری

«فاطمه داوری» در آثاری همچون «پنجشنبه آخر ماه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فاطمه داوری

آخرین مشارکت های کاربران