بیوگرافی کامل جلیل شعبانی

متن کامل بیوگرافی جلیل شعبانی

«جلیل شعبانی» در آثاری همچون «کیک زرد»، «اوج 110»، «قسم»، «سوءتفاهم»، «روایت‌های ناتمام»، «راننده سفیر»، «ما همه با هم هستیم»، «دختر»، «مواجهه»، «تو آزادی»، «چتر سبز»، «گیتا»، «طعم شیرین خیال»، «خانه امن است»، «نیوه‌مانگ / ماه پنهان»، «معادله»، «شمعی در باد»، «اینجا چراغی روشن است»، «بهشت جای دیگری است!»، «کودک و سرباز»، «زیر سقف دودی»، «خیلی دور، خیلی نزدیک»، «تک درخت‌ها»، «زینت»، «چ»، «بچه‌های ابدی»، «امروز»، «زنها شگفت‌ انگیزند» به عنوان «تهیه‌کننده»، «فیلمبردار»، «مجری طرح»، «مدیر تولید»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز»، «نورپرداز»، «جانشین مدیر تولید»، «گروه تولید»، «دستیار تولید»، «مشاور تهیه»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی جلیل شعبانی

«جلیل شعبانی» در آثاری همچون «کیک زرد»، «اوج 110»، «قسم»، «سوءتفاهم»، «روایت‌های ناتمام»، «راننده سفیر»، «ما همه با هم هستیم»، «دختر»، «مواجهه»، «تو آزادی»، «چتر سبز»، «گیتا»، «طعم شیرین خیال»، «خانه امن است»، «نیوه‌مانگ / ماه پنهان»، «معادله»، «شمعی در باد»، «اینجا چراغی روشن است»، «بهشت جای دیگری است!»، «کودک و سرباز»، «زیر سقف دودی»، «خیلی دور، خیلی نزدیک»، «تک درخت‌ها»، «زینت»، «چ»، «بچه‌های ابدی»، «امروز»، «زنها شگفت‌ انگیزند» به عنوان «تهیه‌کننده»، «فیلمبردار»، «مجری طرح»، «مدیر تولید»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز»، «نورپرداز»، «جانشین مدیر تولید»، «گروه تولید»، «دستیار تولید»، «مشاور تهیه»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
صدور پروانه ساخت
0.0
پیش‌تولید
6.3
1397
7.0
1396
7.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1397
6.8
1394
7.0
1383
7.0
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.4
1395
6.9
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.4
1395
6.8
1394
0.0
1386
6.9
1383
7.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1392
5.0
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های جلیل شعبانی

آخرین مشارکت های کاربران