بیوگرافی کامل واهیک خچومیان

متن کامل بیوگرافی واهیک خچومیان

«واهیک خچومیان» در آثاری همچون «رقص پا»، «جامه‌دران»، «آبروی از دست رفته آقای صادقی»، «پرده آخر»، «قطار آن شب»، «زمانی برای دوست داشتن»، «مادر پاییزی»، «خلع سلاح» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز»، «گروه کارگردانی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی واهیک خچومیان

«واهیک خچومیان» در آثاری همچون «رقص پا»، «جامه‌دران»، «آبروی از دست رفته آقای صادقی»، «پرده آخر»، «قطار آن شب»، «زمانی برای دوست داشتن»، «مادر پاییزی»، «خلع سلاح» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز»، «گروه کارگردانی» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1395
5.3
1393
0.0
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.7
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
5.3
1393
7.1
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
5.3
1393
6.7
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1373
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های واهیک خچومیان