بیوگرافی کامل فاضل اجبوری

متن کامل بیوگرافی فاضل اجبوری

«فاضل اجبوری» در آثاری همچون «افراطی ها»، «مختارنامه»، «بی قرار»، «روزی روزگاری»، «سلام سرزمین من»، «چون باد»، «هوای تازه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فاضل اجبوری

«فاضل اجبوری» در آثاری همچون «افراطی ها»، «مختارنامه»، «بی قرار»، «روزی روزگاری»، «سلام سرزمین من»، «چون باد»، «هوای تازه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فاضل اجبوری

آخرین مشارکت های کاربران