بیوگرافی کامل حمیدرضا علی زاده

متن کامل بیوگرافی حمیدرضا علی زاده

«حمیدرضا علی زاده» در آثاری همچون «18- (منفی هیجده)»، «پیتزا مخلوط»، «خاک و آتش»، «سه درجه تب»، «استشهادی برای خدا»، «آتشکار»، «رفیق بد»، «در مه بخوان» به عنوان «بازیگر»، «سینه‌موبیل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حمیدرضا علی زاده

«حمیدرضا علی زاده» در آثاری همچون «18- (منفی هیجده)»، «پیتزا مخلوط»، «خاک و آتش»، «سه درجه تب»، «استشهادی برای خدا»، «آتشکار»، «رفیق بد»، «در مه بخوان» به عنوان «بازیگر»، «سینه‌موبیل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
7.0
1389
7.0
1388
7.1
1386
7.0
1386
6.9
1386
0.0
1385
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حمیدرضا علی زاده

آخرین مشارکت های کاربران