بیوگرافی کامل جواد شمقدری

متولد: 15 دی 1338
در: ایران ، خراسان رضوی ، مشهد

متن کامل بیوگرافی جواد شمقدری

او یک دولت مرد فرهنگی است. از جمله مسئولیت های او می توان به معاونت در امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، مشاور رئیس جمهور در امور هنری در دولت نهم از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، عضویت در هیات امناء هیئت اسلامی هنرمندان ،مدیریت «محراب فیلم» ، عضو مشورتی شورای فیلمنامه «حوزه هنری» ، « سیما فیلم» ، «مرکز سینمای تجربی و انجمن سینمای دفاع مقدس» اشاره کرد. تحصیل کرده در مرکز اسلامی آموزش فیلم سازی است. در سال ۱۳۶۸ اولین فیلم خود «آفتاب وعشق» را نوشته و کارگردانی کرد. وی که بیشتر درگیر امور مدیریتی است از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ دو فیلم دیگر با نام های «بربال فرشتگان» و «توفان شن» را به تصویر کشیده است.

متن کامل بیوگرافی جواد شمقدری

او یک دولت مرد فرهنگی است. از جمله مسئولیت های او می توان به معاونت در امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، مشاور رئیس جمهور در امور هنری در دولت نهم از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، عضویت در هیات امناء هیئت اسلامی هنرمندان ،مدیریت «محراب فیلم» ، عضو مشورتی شورای فیلمنامه «حوزه هنری» ، « سیما فیلم» ، «مرکز سینمای تجربی و انجمن سینمای دفاع مقدس» اشاره کرد. تحصیل کرده در مرکز اسلامی آموزش فیلم سازی است. در سال ۱۳۶۸ اولین فیلم خود «آفتاب وعشق» را نوشته و کارگردانی کرد. وی که بیشتر درگیر امور مدیریتی است از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ دو فیلم دیگر با نام های «بربال فرشتگان» و «توفان شن» را به تصویر کشیده است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1396
0.0
1381
7.0
1375
7.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1375
7.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1375
7.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1390
7.1
1389
7.0
1389
5.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های جواد شمقدری

آخرین مشارکت های کاربران