بیوگرافی کامل رهام تدریسی

متن کامل بیوگرافی رهام تدریسی

«رهام تدریسی» در آثاری همچون «دریاچه ماهی»، «شناسایی»، «ابابیل»، «آخرین سرقت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رهام تدریسی

«رهام تدریسی» در آثاری همچون «دریاچه ماهی»، «شناسایی»، «ابابیل»، «آخرین سرقت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.7
1395
0.0
1391
7.0
1391
7.0
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رهام تدریسی

آخرین مشارکت های کاربران