بیوگرافی کامل اسماعیل کردی

Esmaeil Kordi

متولد: 01 اسفند 1359
در: ماکو ، ،

متن کامل بیوگرافی اسماعیل کردی

«اسماعیل کردی» در آثاری همچون «سرنوشت سارا»، «لینا»، «بوی گندم / این جا تاریک نیست»، «فوتبالی ها»، «یک فراری از بگبو»، «دزدان خیابان جردن»، «کنسرت روی آب»، «چشمک» به عنوان «مدیر تولید»، «مدیر تدارکات»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اسماعیل کردی

«اسماعیل کردی» در آثاری همچون «سرنوشت سارا»، «لینا»، «بوی گندم / این جا تاریک نیست»، «فوتبالی ها»، «یک فراری از بگبو»، «دزدان خیابان جردن»، «کنسرت روی آب»، «چشمک» به عنوان «مدیر تولید»، «مدیر تدارکات»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1396
6.9
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
6.9
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1390
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اسماعیل کردی

آخرین مشارکت های کاربران