بیوگرافی کامل کوروش آقامیر

متن کامل بیوگرافی کوروش آقامیر

«کوروش آقامیر» در آثاری همچون «آتیش بازی»، «مجنون لیلی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کوروش آقامیر

«کوروش آقامیر» در آثاری همچون «آتیش بازی»، «مجنون لیلی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.8
1392
7.1
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کوروش آقامیر

آخرین مشارکت های کاربران