بیوگرافی کامل حسین افشار

متن کامل بیوگرافی حسین افشار

«حسین افشار» در آثاری همچون «سفر به شرق»، «طبقه حساس»، «قبرستان غیر‌انتفاعی»، «شور شیرین»، «نخلستان صابر»، «تک درخت‌ها»، «دوئل»، «موشو / مشت بر پوست»، «رستوران خانوادگی»، «شب دهم»، «موج مرده»، «شور عشق»، «جاده‌های سبز شمالی»، «شراره»، «بوی کافور، عطر یاس»، «سیاوش»، «ایران سرای من است»، «پایان تاریکی»، «چادرنشین‌ها»، «پرواز در نهایت»، «مدرسه رجایی»، «مردان خشن»، «ضربت»، «دلهره»، «دختری فریاد می‌کشد»، «یک قدم تا مرگ»، «آرامش قبل از طوفان»، «در جست‌و‌جوی داماد»، «چشمه عشاق»، «آتش و خاکستر»، «مروارید سیاه»، «قاصد بهشت»، «تپه عشق»، «طوفان در شهر ما»، «رستم و سهراب»، «بهلول (دیوانه عاقل)»، «مستشار جزیره»، «افسانه آه»، «پول خارجی»، «رفیق بد»، «به وقت شام» به عنوان «بازیگر»، «چهره‌پرداز»، «عکاس»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «گروه خدمات»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسین افشار

«حسین افشار» در آثاری همچون «سفر به شرق»، «طبقه حساس»، «قبرستان غیر‌انتفاعی»، «شور شیرین»، «نخلستان صابر»، «تک درخت‌ها»، «دوئل»، «موشو / مشت بر پوست»، «رستوران خانوادگی»، «شب دهم»، «موج مرده»، «شور عشق»، «جاده‌های سبز شمالی»، «شراره»، «بوی کافور، عطر یاس»، «سیاوش»، «ایران سرای من است»، «پایان تاریکی»، «چادرنشین‌ها»، «پرواز در نهایت»، «مدرسه رجایی»، «مردان خشن»، «ضربت»، «دلهره»، «دختری فریاد می‌کشد»، «یک قدم تا مرگ»، «آرامش قبل از طوفان»، «در جست‌و‌جوی داماد»، «چشمه عشاق»، «آتش و خاکستر»، «مروارید سیاه»، «قاصد بهشت»، «تپه عشق»، «طوفان در شهر ما»، «رستم و سهراب»، «بهلول (دیوانه عاقل)»، «مستشار جزیره»، «افسانه آه»، «پول خارجی»، «رفیق بد»، «به وقت شام» به عنوان «بازیگر»، «چهره‌پرداز»، «عکاس»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «گروه خدمات»، «با تشکر از» حضور داشته است.

جوایز حسین افشار
جوایز حسین افشار
جوایز حسین افشار
حسین افشار در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1369
7.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1369
5.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
7.1
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.8
1396
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسین افشار