بیوگرافی کامل امیرحسین عبادی

متن کامل بیوگرافی امیرحسین عبادی

«امیرحسین عبادی» در آثاری همچون «روزهای زندگی»، «18- (منفی هیجده)» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیرحسین عبادی

«امیرحسین عبادی» در آثاری همچون «روزهای زندگی»، «18- (منفی هیجده)» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.0
1390
0.0
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیرحسین عبادی

آخرین مشارکت های کاربران