بیوگرافی کامل امیر سحرخیز

متن کامل بیوگرافی امیر سحرخیز

«امیر سحرخیز» در آثاری همچون «به وقت شام»، «مختارنامه»، «افسانه هزارپایان»، «پدر طالقانی»، «23 نفر»، «مردی بدون سایه»، «پشت دیوار سکوت»، «اروند»، «متولد 65»، «آشوب»، «لانتوری»، «وروجک ها»، «دوران عاشقی»، «پدر آن دیگری»، «اشباح»، «خط ویژه»، «عصبانی نیستم»، «کلاشینکف»، «ملبورن»، «فرزند چهارم»، «چه خوبه که برگشتی»، «نارنجی پوش»، «یک سطر واقعیت»، «کوچه ملی»، «بهشت اینجاست»، «قلب سیمرغ»، «چیزهایی هست که نمی‌دانی»، «گلوگاه شیطان»، «گلچهره»، «سلام بر فرشتگان»، «باد و مه»، «قصه پریا»، «آسمان محبوب»، «نزدیک تر از آشنا»، «پرسه در مه»، «از رییس جمهور پاداش نگیرید»، «طهران تهران»، «به هدف شلیک کن»، «دایره‌زنگی»، «خواب لیلا»، «آواز گنجشک‌ها»، «افق عمودی است»، «زندگی خصوصی آقا و خانم م ی م»، «برف»، «صدای پای من»، «زادبوم»، «خاله سوسکه»، «جدایی نادر از سیمین»، «کتونی سفید»، «اتوبوس شب» به عنوان «سرپرست جلوه‌های ویژه بصری»، «جلوه‌های ویژه»، «جلوه‌های ویژه بصری»، «طراح جلوه‌های بصری»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «تیتراژ»، «اجرای جلوه‌های ویژه بصری»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی»، «کامپوزیت»، «اجرای عنوان‌بندی»، «امور فنی صدا»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیر سحرخیز

«امیر سحرخیز» در آثاری همچون «به وقت شام»، «مختارنامه»، «افسانه هزارپایان»، «پدر طالقانی»، «23 نفر»، «مردی بدون سایه»، «پشت دیوار سکوت»، «اروند»، «متولد 65»، «آشوب»، «لانتوری»، «وروجک ها»، «دوران عاشقی»، «پدر آن دیگری»، «اشباح»، «خط ویژه»، «عصبانی نیستم»، «کلاشینکف»، «ملبورن»، «فرزند چهارم»، «چه خوبه که برگشتی»، «نارنجی پوش»، «یک سطر واقعیت»، «کوچه ملی»، «بهشت اینجاست»، «قلب سیمرغ»، «چیزهایی هست که نمی‌دانی»، «گلوگاه شیطان»، «گلچهره»، «سلام بر فرشتگان»، «باد و مه»، «قصه پریا»، «آسمان محبوب»، «نزدیک تر از آشنا»، «پرسه در مه»، «از رییس جمهور پاداش نگیرید»، «طهران تهران»، «به هدف شلیک کن»، «دایره‌زنگی»، «خواب لیلا»، «آواز گنجشک‌ها»، «افق عمودی است»، «زندگی خصوصی آقا و خانم م ی م»، «برف»، «صدای پای من»، «زادبوم»، «خاله سوسکه»، «جدایی نادر از سیمین»، «کتونی سفید»، «اتوبوس شب» به عنوان «سرپرست جلوه‌های ویژه بصری»، «جلوه‌های ویژه»، «جلوه‌های ویژه بصری»، «طراح جلوه‌های بصری»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «تیتراژ»، «اجرای جلوه‌های ویژه بصری»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی»، «کامپوزیت»، «اجرای عنوان‌بندی»، «امور فنی صدا»، «با تشکر از» حضور داشته است.

جوایز امیر سحرخیز
جوایز امیر سحرخیز
جوایز امیر سحرخیز
امیر سحرخیز در جشنواره های مختلف 7 بار کاندید شده و 3 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.8
1396
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.6
1391
6.9
1391
7.0
1389
7.0
1387
6.9
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.3
1385
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیر سحرخیز