بیوگرافی کامل کامران حجازی

متن کامل بیوگرافی کامران حجازی

«کامران حجازی» در آثاری همچون «عرق سرد»، «ماجرای نیمروز»، «دوزیست»، «لاتاری»، «دارکوب»، «تابستان داغ»، «دراکولا»، «من»، «خشم و هیاهو»، «من دیه‌گو مارادونا هستم»، «استراحت مطلق»، «تراژدی»، «یک خانواده محترم»، «پس كوچه‌های شمرون»، «رژیم طلایی»، «کیفر»، «زندگی با چشمان بسته»، «تردید» به عنوان «مجری طرح»، «مدیر تولید»، «مدیر تدارکات»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کامران حجازی

«کامران حجازی» در آثاری همچون «عرق سرد»، «ماجرای نیمروز»، «دوزیست»، «لاتاری»، «دارکوب»، «تابستان داغ»، «دراکولا»، «من»، «خشم و هیاهو»، «من دیه‌گو مارادونا هستم»، «استراحت مطلق»، «تراژدی»، «یک خانواده محترم»، «پس كوچه‌های شمرون»، «رژیم طلایی»، «کیفر»، «زندگی با چشمان بسته»، «تردید» به عنوان «مجری طرح»، «مدیر تولید»، «مدیر تدارکات»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1396
7.1
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1388
5.0
1388
5.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کامران حجازی