بیوگرافی کامل زبیده تاجیک

متن کامل بیوگرافی زبیده تاجیک

«زبیده تاجیک» در آثاری همچون «گلچهره» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی زبیده تاجیک

«زبیده تاجیک» در آثاری همچون «گلچهره» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های زبیده تاجیک

آخرین مشارکت های کاربران