بیوگرافی کامل علی زندی

متن کامل بیوگرافی علی زندی

«علی زندی» در آثاری همچون «دو لکه ابر»، «بیست هفته»، «سراب»، «شرط اول»، «توطئه»، «گروهبان»، «پاداش یک مرد»، «عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات»، «کلید رمز»، «پهلوون بابا»، «ایوالله»، «پهلوان در قرن اتم»، «نوبر اصفهان»، «ماجرای یک دزد»، «میوه ممنوع»، «شیرین و فرهاد»، «مرید حق»، «سرگذشت چهار درویش»، «مرد حنجره طلایی»، «یوسف و زلیجا»، «طوفان نوح»، «مرد روز»، «آواره‌های تهران»، «دشت سرخ»، «بسترهای جداگانه»، «مرد دو چهره»، «سرنوشت»، «سه جوانمرد»، «معجزه»، «نسیم عیار»، «گدایان تهران»، «ببر رینگ»، «ساحل انتظار»، «وحشت»، «ترس و تاریکی»، «زمین تلخ»، «ماجرای جنگل»، «عروسک پشت پرده»، «دست تقدیر»، «همه گناهکاریم»، «دشمن زن»، «خون و شرف»، «چهارراه حوادث»، «عشق راهزن»، «جدایی نادر از سیمین» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی زندی

«علی زندی» در آثاری همچون «دو لکه ابر»، «بیست هفته»، «سراب»، «شرط اول»، «توطئه»، «گروهبان»، «پاداش یک مرد»، «عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات»، «کلید رمز»، «پهلوون بابا»، «ایوالله»، «پهلوان در قرن اتم»، «نوبر اصفهان»، «ماجرای یک دزد»، «میوه ممنوع»، «شیرین و فرهاد»، «مرید حق»، «سرگذشت چهار درویش»، «مرد حنجره طلایی»، «یوسف و زلیجا»، «طوفان نوح»، «مرد روز»، «آواره‌های تهران»، «دشت سرخ»، «بسترهای جداگانه»، «مرد دو چهره»، «سرنوشت»، «سه جوانمرد»، «معجزه»، «نسیم عیار»، «گدایان تهران»، «ببر رینگ»، «ساحل انتظار»، «وحشت»، «ترس و تاریکی»، «زمین تلخ»، «ماجرای جنگل»، «عروسک پشت پرده»، «دست تقدیر»، «همه گناهکاریم»، «دشمن زن»، «خون و شرف»، «چهارراه حوادث»، «عشق راهزن»، «جدایی نادر از سیمین» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.7
1394
0.0
1394
0.0
1390
7.0
1388
0.0
1374
7.3
1369
0.0
1355
0.0
1354
0.0
1351
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
6.9
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
7.0
1345
7.0
1343
0.0
1342
0.0
1342
0.0
1342
7.0
1341
0.0
1339
0.0
1339
0.0
1338
0.0
1337
0.0
1337
0.0
1334
0.0
1333
0.0
1333
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1350
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی زندی