بیوگرافی کامل بهزاد جعفری‌طادی

متن کامل بیوگرافی بهزاد جعفری‌طادی

«بهزاد جعفری‌طادی» در آثاری همچون «شب واقعه»، «لاتاری»، «ایستاده در غبار»، «هزارتو» به عنوان «بازیگر»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار طراح صحنه»، «دستیار صحنه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهزاد جعفری‌طادی

«بهزاد جعفری‌طادی» در آثاری همچون «شب واقعه»، «لاتاری»، «ایستاده در غبار»، «هزارتو» به عنوان «بازیگر»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار طراح صحنه»، «دستیار صحنه» حضور داشته است.

جوایز بهزاد جعفری‌طادی
جوایز بهزاد جعفری‌طادی
جوایز بهزاد جعفری‌طادی
بهزاد جعفری‌طادی در جشنواره های مختلف 4 بار کاندید شده و 3 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1396
7.9
1394
0.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1396
7.9
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.9
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهزاد جعفری‌طادی