بیوگرافی کامل نورالدین خسروی

متن کامل بیوگرافی نورالدین خسروی

«نورالدین خسروی» در آثاری همچون «پاتک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نورالدین خسروی

«نورالدین خسروی» در آثاری همچون «پاتک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1374
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نورالدین خسروی

آخرین مشارکت های کاربران