بیوگرافی کامل ستاره میرمحمد

متن کامل بیوگرافی ستاره میرمحمد

«ستاره میرمحمد» در آثاری همچون «خانه پدری» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ستاره میرمحمد

«ستاره میرمحمد» در آثاری همچون «خانه پدری» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.8
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ستاره میرمحمد

آخرین مشارکت های کاربران