بیوگرافی کامل سیامک احمدی

متن کامل بیوگرافی سیامک احمدی

«سیامک احمدی» در آثاری همچون «ساحل امن»، «صداهای خاموش»، «کیمیا»، «گلوگاه»، «آلزایمر»، «رفقای خوب»، «امیر»، «جامه‌دران»، «این سیب هم برای تو»، «خانه امن است»، «دیوار به دیوار 2»، «دیوار به دیوار»، «روزگاری عشق و خيانت»، «کارگران مشغول کارند» به عنوان «بازیگر»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز»، «دستیار چهره‌پردازی»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سیامک احمدی

«سیامک احمدی» در آثاری همچون «ساحل امن»، «صداهای خاموش»، «کیمیا»، «گلوگاه»، «آلزایمر»، «رفقای خوب»، «امیر»، «جامه‌دران»، «این سیب هم برای تو»، «خانه امن است»، «دیوار به دیوار 2»، «دیوار به دیوار»، «روزگاری عشق و خيانت»، «کارگران مشغول کارند» به عنوان «بازیگر»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز»، «دستیار چهره‌پردازی»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1395
7.1
1394
6.9
1391
7.0
1389
7.5
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1396
5.3
1393
7.0
1393
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.3
1396
7.0
1395
7.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1384
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سیامک احمدی

آخرین مشارکت های کاربران