بیوگرافی کامل مسعود یزدانی

متن کامل بیوگرافی مسعود یزدانی

«مسعود یزدانی» در آثاری همچون «در دنیای تو ساعت چند است؟»، «چگونه میلیاردر شدم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مسعود یزدانی

«مسعود یزدانی» در آثاری همچون «در دنیای تو ساعت چند است؟»، «چگونه میلیاردر شدم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مسعود یزدانی

آخرین مشارکت های کاربران