بیوگرافی کامل اصغر حیدری

متن کامل بیوگرافی اصغر حیدری

«اصغر حیدری» در آثاری همچون «پسرهای ترشیده»، «گسل»، «یتیم‌خانه ایران»، «شمعدونی»، «دست نزن جیزه»، «سیگنال موجود است»، «خروس»، «پژمان»، «دزد و پلیس»، «نقطه سر خط»، «چارخونه»، «شب‌های برره»، «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود»، «جایزه بزرگ»، «هم نفس»، «چند تار مو»، «نقطه‌چین»، «زیر نور ماه»، «مرسدس»، «همسر»، «یه جیب پر پول» به عنوان «بازیگر»، «حمل و نقل»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اصغر حیدری

«اصغر حیدری» در آثاری همچون «پسرهای ترشیده»، «گسل»، «یتیم‌خانه ایران»، «شمعدونی»، «دست نزن جیزه»، «سیگنال موجود است»، «خروس»، «پژمان»، «دزد و پلیس»، «نقطه سر خط»، «چارخونه»، «شب‌های برره»، «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود»، «جایزه بزرگ»، «هم نفس»، «چند تار مو»، «نقطه‌چین»، «زیر نور ماه»، «مرسدس»، «همسر»، «یه جیب پر پول» به عنوان «بازیگر»، «حمل و نقل»، «با تشکر از» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اصغر حیدری

آخرین مشارکت های کاربران