بیوگرافی کامل مزدک مهیمنی

متن کامل بیوگرافی مزدک مهیمنی

«مزدک مهیمنی» در آثاری همچون «جدایی نادر از سیمین» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مزدک مهیمنی

«مزدک مهیمنی» در آثاری همچون «جدایی نادر از سیمین» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.1
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مزدک مهیمنی

آخرین مشارکت های کاربران