بیوگرافی کامل ثمین مشتاقی

متن کامل بیوگرافی ثمین مشتاقی

«ثمین مشتاقی» در آثاری همچون «قبیله من»، «پرستو های عاشق» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ثمین مشتاقی

«ثمین مشتاقی» در آثاری همچون «قبیله من»، «پرستو های عاشق» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.8
1390
7.0
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ثمین مشتاقی

آخرین مشارکت های کاربران