بیوگرافی کامل محمود کیالها

متن کامل بیوگرافی محمود کیالها

«محمود کیالها» در آثاری همچون «چهل سالگی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمود کیالها

«محمود کیالها» در آثاری همچون «چهل سالگی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمود کیالها

آخرین مشارکت های کاربران