بیوگرافی کامل محمود جعفری

متن کامل بیوگرافی محمود جعفری

«محمود جعفری» در آثاری همچون «پرنده باز»، «ترانه کوچک من»، «شلیک نهایی»، «زیر همکف»، «درخونگاه»، «بازگشت به خانه»، «گمشدگان»، «علی‌البدل»، «من و شارمین»، «پنج ستاره»، «جیب‌بر خیابان جنوبی»، «موش»، «طفلان مسلم»، «مختارنامه»، «سیزده گربه روی شیروانی»، «تب»، «سال سخت در خمین / صنوبر»، «مه بانو»، «عشق شیشه‌ای»، «بازیگر»، «دختری با کفش‌های کتانی»، «مهره»، «چهره»، «گارد ویژه»، «همسر»، «پدر سالار»، «روزی روزگاری»، «حکایت آن مرد خوشبخت»، «گزل»، «مرگ پلنگ»، «شاخه‌های بید»، «زرد قناری»، «خارج از محدوده»، «مقاومت»، «روزهای انتظار»، «طلسم»، «بازجویی یک جنایت»، «خماری»، «طالع سعد» به عنوان «بازیگر»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمود جعفری

«محمود جعفری» در آثاری همچون «پرنده باز»، «ترانه کوچک من»، «شلیک نهایی»، «زیر همکف»، «درخونگاه»، «بازگشت به خانه»، «گمشدگان»، «علی‌البدل»، «من و شارمین»، «پنج ستاره»، «جیب‌بر خیابان جنوبی»، «موش»، «طفلان مسلم»، «مختارنامه»، «سیزده گربه روی شیروانی»، «تب»، «سال سخت در خمین / صنوبر»، «مه بانو»، «عشق شیشه‌ای»، «بازیگر»، «دختری با کفش‌های کتانی»، «مهره»، «چهره»، «گارد ویژه»، «همسر»، «پدر سالار»، «روزی روزگاری»، «حکایت آن مرد خوشبخت»، «گزل»، «مرگ پلنگ»، «شاخه‌های بید»، «زرد قناری»، «خارج از محدوده»، «مقاومت»، «روزهای انتظار»، «طلسم»، «بازجویی یک جنایت»، «خماری»، «طالع سعد» به عنوان «بازیگر»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

جوایز محمود جعفری
جوایز محمود جعفری
جوایز محمود جعفری
محمود جعفری در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1394
0.0
1374
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمود جعفری

آخرین مشارکت های کاربران