بیوگرافی کامل عقیل تقی‌زاده

Aghil Taghizadeh

متن کامل بیوگرافی عقیل تقی‌زاده

«عقیل تقی‌زاده» در آثاری همچون «مرثیه ای برای آقای ع»، «مهمان سرزمین خواب»، «تهران پلاک 1»، «دسر توت فرنگی»، «باغ شیشه‌ای»، «نفردوم»، «دن کیشوت»، «عروس جنگ»، «سبز پلاستیکی»، «آدمها»، «چنان دل کندم از دنیا»، «برادرجان»، «در میان ابرها»، «زندگی در دست تعمیر»، «رسم رفاقت»، «روییدن در باد»، «زخم شانه حوا»، «حمال طلا»، «قرار بعدی همان‌جا»، «از میان سایه‌ها» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «برنامه‌ریز» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عقیل تقی‌زاده

«عقیل تقی‌زاده» در آثاری همچون «مرثیه ای برای آقای ع»، «مهمان سرزمین خواب»، «تهران پلاک 1»، «دسر توت فرنگی»، «باغ شیشه‌ای»، «نفردوم»، «دن کیشوت»، «عروس جنگ»، «سبز پلاستیکی»، «آدمها»، «چنان دل کندم از دنیا»، «برادرجان»، «در میان ابرها»، «زندگی در دست تعمیر»، «رسم رفاقت»، «روییدن در باد»، «زخم شانه حوا»، «حمال طلا»، «قرار بعدی همان‌جا»، «از میان سایه‌ها» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «برنامه‌ریز» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
اکران نشده
7.0
1391
0.0
1390
0.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
اکران نشده
0.0
اکران نشده
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
اکران نشده
0.0
اکران نشده
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1393
0.0
1393
7.0
1391
0.0
1390
7.0
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عقیل تقی‌زاده