بیوگرافی کامل حامد رضایی

متن کامل بیوگرافی حامد رضایی

«حامد رضایی» در آثاری همچون «کیمیا»، «کیمیا و خاک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حامد رضایی

«حامد رضایی» در آثاری همچون «کیمیا»، «کیمیا و خاک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1391
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حامد رضایی