بیوگرافی کامل میثم راشدی

متن کامل بیوگرافی میثم راشدی

«میثم راشدی» در آثاری همچون «هیهات»، «سرخ به رنگ عقیق»، «کیمیا»، «بزرگ مرد کوچک»، «کودک و فرشته»، «یک مرد , یک شهر / توطئه»، «روز سوم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی میثم راشدی

«میثم راشدی» در آثاری همچون «هیهات»، «سرخ به رنگ عقیق»، «کیمیا»، «بزرگ مرد کوچک»، «کودک و فرشته»، «یک مرد , یک شهر / توطئه»، «روز سوم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های میثم راشدی