بیوگرافی کامل پدرام فریوسفی

متن کامل بیوگرافی پدرام فریوسفی

«پدرام فریوسفی» در آثاری همچون «شام آخر»، «ماهی و گربه»، «پدر»، «آخرین روزهای زمستان»، «ممنوعه»، «چهارشنبه» به عنوان «بازیگر»، «گروه موسیقی»، «نوازنده»، «نوازنده ویولن»، «نوازنده ویولن آلتو»، «نوازنده ویلن» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پدرام فریوسفی

«پدرام فریوسفی» در آثاری همچون «شام آخر»، «ماهی و گربه»، «پدر»، «آخرین روزهای زمستان»، «ممنوعه»، «چهارشنبه» به عنوان «بازیگر»، «گروه موسیقی»، «نوازنده»، «نوازنده ویولن»، «نوازنده ویولن آلتو»، «نوازنده ویلن» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.2
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.1
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.5
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
پخش شده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.6
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پدرام فریوسفی

آخرین مشارکت های کاربران