بیوگرافی کامل محمدرضا نوروزی

متن کامل بیوگرافی محمدرضا نوروزی

«محمدرضا نوروزی» در آثاری همچون «دلقک ها»، «عصر روز دهم»، «دوازده روی هشت»، «شب حورا»، «نوک برج»، «وقتی همه خواب بودند»، «مجردها»، «مکس»، «دایره تردید»، «جوجه اردک من»، «این زن حرف نمی‌زند»، «هم کلاس»، «سایه روشن»، «چتری برای دو نفر»، «شیفته»، «این زمینی‌ها»، «دلباخته»، «قلب سیمرغ»، «راه طی شده»، «جیب‌برها به بهشت نمی‌روند»، «پشت دیوار شب» به عنوان «بازیگر»، «نویسنده فیلمنامه»، «مدیر تولید»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «مشاور کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدرضا نوروزی

«محمدرضا نوروزی» در آثاری همچون «دلقک ها»، «عصر روز دهم»، «دوازده روی هشت»، «شب حورا»، «نوک برج»، «وقتی همه خواب بودند»، «مجردها»، «مکس»، «دایره تردید»، «جوجه اردک من»، «این زن حرف نمی‌زند»، «هم کلاس»، «سایه روشن»، «چتری برای دو نفر»، «شیفته»، «این زمینی‌ها»، «دلباخته»، «قلب سیمرغ»، «راه طی شده»، «جیب‌برها به بهشت نمی‌روند»، «پشت دیوار شب» به عنوان «بازیگر»، «نویسنده فیلمنامه»، «مدیر تولید»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «مشاور کارگردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.7
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.7
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1376
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدرضا نوروزی

آخرین مشارکت های کاربران