بیوگرافی کامل رضا اسماعیلی

متن کامل بیوگرافی رضا اسماعیلی

«رضا اسماعیلی» در آثاری همچون «ساخت ایران 2»، «نیش»، «پا تو کفش من نکن»، «باد به دستان»، «وارونگی» به عنوان «بازیگر»، «نویسنده فیلمنامه»، «طرح اولیه»، «دستیار تدارکات»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا اسماعیلی

«رضا اسماعیلی» در آثاری همچون «ساخت ایران 2»، «نیش»، «پا تو کفش من نکن»، «باد به دستان»، «وارونگی» به عنوان «بازیگر»، «نویسنده فیلمنامه»، «طرح اولیه»، «دستیار تدارکات»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
9.2
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.5
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا اسماعیلی