بیوگرافی کامل نورالدین زرین‌کلک

متن کامل بیوگرافی نورالدین زرین‌کلک

«نورالدین زرین‌کلک» در آثاری همچون «کوچه پاییز»، «فرش ایرانی»، «چشم تنگ دنیا دار» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نورالدین زرین‌کلک

«نورالدین زرین‌کلک» در آثاری همچون «کوچه پاییز»، «فرش ایرانی»، «چشم تنگ دنیا دار» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان» حضور داشته است.

فیلموگرافی نورالدین زرین‌کلک

(+ اضافه کردن اثر به سوابق نورالدین زرین‌کلک)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.4
1385
0.0
1359
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نورالدین زرین‌کلک