بیوگرافی کامل آرش آقابیک

متولد: 07 اردیبهشت 1362
در: ایران ، تهران ،

متن کامل بیوگرافی آرش آقابیک

آقابیک، دانش‌آموخته رشته مهندسی فناوری اطلاعات است و فعالیت‌های هنری خود را از سال ۱۳۷۹ با دستیاری جلوه‌های ویژه آغاز کرده است. آرش، خواهرزاده عباس شوقی طراح جلوه‌های ویژه شناخته شده سینمای ایران است.

متن کامل بیوگرافی آرش آقابیک

آقابیک، دانش‌آموخته رشته مهندسی فناوری اطلاعات است و فعالیت‌های هنری خود را از سال ۱۳۷۹ با دستیاری جلوه‌های ویژه آغاز کرده است. آرش، خواهرزاده عباس شوقی طراح جلوه‌های ویژه شناخته شده سینمای ایران است.

جوایز آرش آقابیک
جوایز آرش آقابیک
جوایز آرش آقابیک
آرش آقابیک در جشنواره های مختلف 7 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1390
7.1
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1395
6.9
1393
7.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
5.8
1397
7.4
1397
6.0
1397
6.7
1397
6.5
1397
7.3
1397
7.2
1396
6.3
1396
6.2
1396
7.6
1396
7.3
1396
6.0
1396
7.3
1396
5.8
1396
7.0
1396
7.0
1396
0.0
1395
6.8
1395
7.2
1395
6.7
1395
6.9
1395
6.7
1395
7.0
1395
7.1
1395
5.5
1395
7.0
1395
7.0
1394
5.8
1394
5.8
1394
7.0
1394
6.9
1394
6.7
1394
6.9
1394
7.4
1394
6.3
1394
7.4
1393
5.0
1393
7.3
1393
7.0
1393
0.0
1393
7.0
1393
7.0
1393
6.9
1393
7.2
1393
6.8
1393
7.0
1392
7.4
1392
7.2
1392
7.0
1392
7.0
1392
6.8
1392
7.2
1392
5.4
1392
7.0
1392
0.0
1392
6.9
1392
6.9
1391
6.8
1391
7.0
1391
6.9
1391
6.8
1390
6.9
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.9
1397
7.0
1396
6.5
1395
6.7
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های آرش آقابیک