بیوگرافی کامل نبی‌الله پیرهادی

متن کامل بیوگرافی نبی‌الله پیرهادی

«نبی‌الله پیرهادی» در آثاری همچون «نامه»، «هشت و نیم دقیقه»، «کیمیا»، «محرمانه تهران» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نبی‌الله پیرهادی

«نبی‌الله پیرهادی» در آثاری همچون «نامه»، «هشت و نیم دقیقه»، «کیمیا»، «محرمانه تهران» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلموگرافی نبی‌الله پیرهادی

(+ اضافه کردن اثر به سوابق نبی‌الله پیرهادی)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1396
7.0
1395
6.9
1391
7.0
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نبی‌الله پیرهادی

آخرین مشارکت های کاربران