بیوگرافی کامل امیرحسین قدسی

متن کامل بیوگرافی امیرحسین قدسی

«امیرحسین قدسی» در آثاری همچون «گرگ بازی»، «اروند»، «گیلانه»، «دوزیست»، «ایده اصلی»، «طلا»، «قانون مورفی»، «خوک»، «کاناپه»، «اژدها وارد می‌شود»، «ساین اوت»، «نگار»، «50 کیلو آلبالو»، «موقت»، «ارغوان»، «اشباح»، «سیزده»، «قاعده تصادف»، «چه خوبه که برگشتی»، «نارنجی پوش»، «پذیرایی ساده»، «خون‌بازی»، «آسمان محبوب»، «شب»، «مینای شهر خاموش»، «باغ فردوس 5 بعد از ظهر»، «عصر جمعه» به عنوان «بازیگر»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «دستیار دوم کارگردان»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیرحسین قدسی

«امیرحسین قدسی» در آثاری همچون «گرگ بازی»، «اروند»، «گیلانه»، «دوزیست»، «ایده اصلی»، «طلا»، «قانون مورفی»، «خوک»، «کاناپه»، «اژدها وارد می‌شود»، «ساین اوت»، «نگار»، «50 کیلو آلبالو»، «موقت»، «ارغوان»، «اشباح»، «سیزده»، «قاعده تصادف»، «چه خوبه که برگشتی»، «نارنجی پوش»، «پذیرایی ساده»، «خون‌بازی»، «آسمان محبوب»، «شب»، «مینای شهر خاموش»، «باغ فردوس 5 بعد از ظهر»، «عصر جمعه» به عنوان «بازیگر»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «دستیار دوم کارگردان»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

جوایز امیرحسین قدسی
جوایز امیرحسین قدسی
جوایز امیرحسین قدسی
امیرحسین قدسی در جشنواره های مختلف 7 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.8
1395
7.0
1394
6.8
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
7.0
1393
7.2
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.4
1388
5.3
1386
7.2
1385
7.3
1385
6.9
1384
7.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.4
1388
5.3
1386
7.3
1385
6.9
1384
7.0
1384
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیرحسین قدسی

آخرین مشارکت های کاربران