بیوگرافی کامل امیرحسین قدسی

متن کامل بیوگرافی امیرحسین قدسی

«امیرحسین قدسی» در آثاری همچون «گرگ بازی»، «اروند»، «گیلانه»، «قاعده تصادف»، «کاناپه»، «خوک»، «اژدها وارد می‌شود»، «ساین اوت»، «نگار»، «50 کیلو آلبالو»، «موقت»، «ارغوان»، «اشباح»، «سیزده»، «چه خوبه که برگشتی»، «نارنجی پوش»، «پذیرایی ساده»، «خون‌بازی»، «عصر جمعه»، «آسمان محبوب»، «شب»، «مینای شهر خاموش»، «باغ فردوس 5 بعد از ظهر» به عنوان «بازیگر»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «دستیار دوم کارگردان»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیرحسین قدسی

«امیرحسین قدسی» در آثاری همچون «گرگ بازی»، «اروند»، «گیلانه»، «قاعده تصادف»، «کاناپه»، «خوک»، «اژدها وارد می‌شود»، «ساین اوت»، «نگار»، «50 کیلو آلبالو»، «موقت»، «ارغوان»، «اشباح»، «سیزده»، «چه خوبه که برگشتی»، «نارنجی پوش»، «پذیرایی ساده»، «خون‌بازی»، «عصر جمعه»، «آسمان محبوب»، «شب»، «مینای شهر خاموش»، «باغ فردوس 5 بعد از ظهر» به عنوان «بازیگر»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «دستیار دوم کارگردان»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

جوایز امیرحسین قدسی
جوایز امیرحسین قدسی
جوایز امیرحسین قدسی
امیرحسین قدسی در جشنواره های مختلف 6 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
پس از تولید (فنی)
6.1
1394
7.2
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.0
اکران شده
0.0
آماده اکران
0.0
پس از تولید (فنی)
0.0
1396
6.4
1395
0.0
1395
5.0
1394
4.9
1394
0.0
1393
7.0
1393
4.0
1392
6.7
1392
3.3
1391
3.3
1390
7.0
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1395
0.0
1393
7.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.4
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
5.4
اکران نشده
7.5
1386
7.0
1385
7.0
1385
8.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.4
اکران نشده
0.0
اکران شده
7.5
1386
7.0
1385
8.0
1384
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیرحسین قدسی

آخرین مشارکت های کاربران